Neler Yaparız?

Güncel Yaklaşım, Hızlı Aksiyon, Etkin Çözüm

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Başta ticaret hukuku olmak üzere, şirketler hukuku, vergi hukuku, iş hukuku, miras hukuku, gayrimenkul hukuku ve ticari hayatın çeşitli alanlarında ortaya ç...

İncele
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Yeminli Mali Müşavirler ve Bağımsız Denetçilerden oluşan uzman danışmanlarımızla birlikte, müvekkillerimize vergi hukuku alanında kapsamlı bir hizmet s...

İncele
Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku ana faaliyet alanlarımızdan birini teşkil etmektedir. Yerli ve yabancı müvekkillerimize, şirket türünün belirlenerek kuruluşun gerçekle...

İncele
Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticaret hukuku, farklı ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiliklerin arasındaki ticari işlemler ve sözleşmeleri kapsamaktadır. Karlıdağ Hukuk ve...

İncele
Tahkim

Tahkim

Türkiye’de kurulu tahkim merkezlerinin yanı sıra uluslararası tahkim kuruluşları nezdinde yerli ve yabancı müvekkillerimize temsil ve danışmanlık hizmet...

İncele
Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, ticaretin gelişmesi ve uluslararası ticaretin her geçen gün yaygınlaşmasıyla önemi daha fazla artan bir alan haline gelmiştir. Günüm...

İncele
İş Hukuku

İş Hukuku

müvekkillerimizin insan kaynakları ve ilgili diğer birimleri ile işbirliği içinde çalışarak, istihdam sürecinin başından, iş akdinin sona ermesi ve akab...

İncele
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

gayrimenkul alım satımı, kiralanması, ipotek ve diğer ayni hakların kurulması, işyeri ve konut amaçlı gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi, inşaat sö...

İncele
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

 icra veya iflas takiplerine alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan müvekkillerimizin çıkarlarını korumakta, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişile...

İncele
İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku alanında müvekkillerimize, idari otoriteler ile her türlü ilişkilerinde, imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet-devret sözleşmeleri, işletme hakkı...

İncele
image
Son Yayınlar

Yayınlar

Anonim Şirketlerde Pay Devri ve Tescili

Anonim Şirketlerde Pay Devri ve TesciliPay, esas itibariyle iki şekilde iktisap edilir. Bu iktisap türlerinden ilki aslen iktisap, ikincisi ise devren iktisaptır. Aslen iktisap, ano...

Borçlunun Temerrüdü

Borçlunun Temerrüdüİfası mümkün ve muaccel bir borcu zamanında ifa etmeyen borçlu, ifada gecikmiş durumdadır. Bu gecikme bazı şartların gerçekleşmesi hainde borçlu teme...

Alacağın Devri

Alacağın DevriAlacağın devri, TBK m.183-194 arasında düzenlenmiş olmakla birlikte, kanunda bu kurumun tanımı yapılmamıştır. Alacağın devri, mevcut bir alacağın alacakl...

+9